Actueel


Op 9 mei 2008 stemde het Vlaams Parlement een voorstel van decreet over de plaatsing van optische rookmelders in privéwoningen.
Dit decreet bevatte een aantal onvolkomenheden waardoor het nog niet aan uitvoering toe was.
Op 9 april 2009 werd een aanpassing van het decreet voorgesteld.
Het voorstel tot wijziging bevat volgende punten:
1. verplicht het aanbrengen van een rookmelder bij alle nieuwbouwwoningen of te renoveren woningen waar een stedenbouwkundige vergunning voor nodig is. Men moet ook aanduiden waar de rookmelder(s) worden geplaatst;
2. bij aanvraag van een renovatiepremie, verbeterings- of aanpassingspremie voor een woning wordt de aankoop van een rookmelder én CO-melder gesubsidieerd;
3. alle Vlaamse gemeenten, die erom vragen, krijgen van de Vlaamse overheid rookmelders om ze in huurwoningen op hun grondgebeid te laten plaatsen. Gemeenten zijn autonoom om een brandpreventiebeleid te voeren.

Na de paasvakantie zou het plenaire Vlaams Parlement over het voorstel stemmen, maar dit is tot op heden niet gebeurd.

<< back