Juridisch advies voor slachtoffers van brandwonden

UW RECHT OP LEVEN, ONZE ZORG!

De Stichting Brandwonden wil u, als slachtoffer van brandwonden, helpen om uw leven weer in de hand te nemen.

In sommige gevallen kan het moeilijk zijn om voor uw rechten op te komen.

Daarom heeft de Stichting een juridische dienst in het leven geroepen om slachtoffers van brandwonden in juridische aangelegenheden bij te staan.

Een ongeval komt zelden alleen

In vele gevallen laten brandwonden zichtbare en onzichtbare littekens na.

In een aantal gevallen heeft het ongeval ook bijkomende schade tot gevolg voor het slachtoffer of zijn familie:

 • dure behandelingen en verzorging
 • problemen op het werk
 • verlies van de job
 • promotiekansen die in rook opgaan
 • problemen op school
 • veranderen van studierichting
 • vervoer naar werk of school
 • aanpassen woning of auto
 • enz…
Hoe kan u uw recht op een normaal leven, ook financieel, laten gelden?

Opdracht

De Juridische Dienst heeft tot doel juridische bijstand en begeleiding te bieden aan brandwondenslachtoffers en hun familie.

Dit juridisch advies wordt verstrekt om uw belangen als slachtoffer van brandwonden te vrijwaren in uw contacten met verzekeringsmaatschappijen, organisaties, werkgevers, opleidingsinstituten of andere betrokken partijen, zonodig tot en met het voeren van een procedure bij de rechtbank

Samenstelling

In de juridische commissie zetelen een advocaat, een geneesheer, een sociaal assistente en een verzekeringsadviseur.

Concrete taken van de juridische dienst

 • analyse van de door de slachtoffers geleden schade
 • vertaling hiervan naar een schadeclaim
 • inschatten van de haalbaarheid van de schadeclaim
 • juridische bijstand
 • directe hulp voor een optimale behandeling door de eigen verzekeringsmaatschappij
 • vertalen van de ervaring naar een globale benadering van schadevergoeding voor slachtoffers van brandwonden
 • een correct inschatten van de gevolgen van littekens en hun psychologische weerslag
 • evaluatie en bijsturing van de wetgeving en reglementering ondermeer op het gebied van schadevergoeding voor brandwondenslachtoffers

Deskundige beoordeling van de schade

 • Door een deskundig medisch advies kunnen de letsels, de evolutie van die letsels en hun impact op uw toekomstig functioneren zeer goed in kaart worden gebracht.
 • Aangevuld met de inbreng van para-medische, psychologische en sociale specialisten kan een beeld worden gegeven van de te verwachten behandelingen en de hieraan verbonden kosten.
 • Door het betrekken van externe deskundigen kan het dossier worden vervolledigd met de gevolgen voor de uitoefening van beroep, het volgen van studies, e.d.
Een correcte raming
 • van de geleden schade
 • van de schade te verwachten in de toekomst

Hoe gaat de dienst te werk?

Aanvraag

Neem contact met de sociaal assistent of zorgcoördinator van uw brandwondencentrum, die op de hoogte is van uw dossier. De sociaal assistent zal op uw verzoek een aanvraag indienen bij de Stichting Brandwonden.

Onderzoek

Daarna wordt de aanvraag doorverwezen naar de Juridische Dienst die in een eerste fase onderzoekt of het dossier voldoende elementen bevat om een juridische procedure te adviseren.

Behandeling

De advocaat van de Juridische Dienst neemt het dossier over voor juridische afwikkeling. Tijdens deze behandeling worden het medisch geheim en de privacy ten allen tijde gewaarborgd.

Contact

Indien u Juridische bijstand wil aanvragen, vul dan dit aanvraagformulier in en e-mail het naar juridischedienst@brandwonden.be.

Indien u denkt dat de Juridische dienst u kan helpen, vul dan volgende contactgegevens in:

* (is een verplicht veld)

*

*

*

*

*

*

Indien u ook na het verlaten van het ziekenhuis, het gevoel hebt dat u nood hebt aan juridisch advies om uw rechten of die van uw familieleden te laten gelden, aarzel dan niet om rechtstreeks contact op te nemen via een brief of e-mail aan:

Stichting Brandwonden
Juridische Dienst
Frans Landrainstraat, 43
1970 Wezembeek Oppem
e-mail adres: juridischedienst@brandwonden.be