Jaarverslag

Download ons jaarverslag hier.

Verklaring bij de cijfers van het jaarrapport 2014 van de Stichting Brandwonden

De inkomsten van 2014 liggen aanzienlijk lager dan de inkomsten van 2013. De enige reden hiertoe is een legaat dat de Stichting in 2013 mocht ontvangen.

Dank zij onze donateurs zijn de resultaten voor de fondsenwerving zeer goed. Om die resultaten te behalen dienen evenredige middelen te worden ingezet. Zonder professionele deskundigheid is rendabele fondsenwerving onmogelijk. Daarbij moet worden vastgesteld dat grote organisaties de steun hebben van de media, waardoor op een goedkope manier enorme campagnes voor fondsenwerving kunnen worden opgezet. Kleine of middelgrote organisaties zijn voor deze media minder interessant omdat ze een kleinere groep patiënten ondersteunen en dus het interessegebied voor kijkers, luisteraars en lezers kleiner is en dus minder interessant voor media en hun adverteerders.

Daarenboven zijn de uitgaven van de overheid op het vlak van preventie brand en brandwonden beperkt. De terugbetaling van de kosten voor de verzorging van zwaar verbrande patiënten heeft de evolutie van de behoeften niet gevolgd.

Als besluit kan worden gesteld dat de stijging van de fondsenwerving niet volstaat om de grotere steun aan patiënten en de oplopende kosten voor preventie op te vangen.

Dat verklaart het negatieve cijfer van 2014 en verwacht kan worden dat in 2015 het resultaat niet anders zal zijn.

De steun aan patiënten is in volle ontwikkeling.

  • Er werden meer dossiers ingediend, dikwijls ingevolge dramatische omstandigheden. Met als logisch gevolg dat het totaalbudget voor sociale en juridische steun nooit zo hoog was.
  • Sedert 2014 worden nazorgkuren voor patiënten georganiseerd met de vrijwillige medewerking van specialisten uit alle brandwondencentra. Naast waterbehandelingen omvat het programma ook verpleegkundige zorgen, kinesitherapie, psychologische begeleiding en sociale activiteiten. Daarnaast worden verschillende workshops en activiteiten opgezet om de patiënten te leren omgaan met hun uitwendige en inwendige littekens. Deze nazorgkuren, die voor de patiënten een bewezen positief effect hebben, worden integraal door de Stichting gefinancierd.
  • De Stichting heeft, met de steun van de Nationale Loterij, geïnvesteerd in wondzorgcentra voor brandwondenpatiënten zodat de patiënten dichter bij huis kunnen verzorgd worden.

Ook op het vlak van preventie was 2014 een goedgevuld jaar.

  • De BRAVO preventieweek voor kinderen, was op korte tijd volgeboekt. Door het gebruik van doekoffers was het aantal deelnemers beperkt. Anderzijds betekende het gebruik van doe-koffers een zware financiële en logistieke investering. Toch hebben 400 scholen aan het programma meegewerkt. Voor 2015 zal worden overgeschakeld op “doe-dozen” waardoor het aantal deelnemende scholen onbeperkt is en meer kinderen (kleuter en lager onderwijs) kunnen kennismaken met de belangrijkste tips om brandwonden te vermijden.
  • Het preventieprogramma voor jeugdbewegingen (waarvoor de Stichting eveneens een subsidie van de Nationale Loterij ontving) werd verdergezet in samenwerking met de brandweer. De deelnemende brandweerzones kregen de beschikking over preventiemateriaal waardoor ze de jeugdlokalen onmiddellijk veiliger konden maken. Elke week gaan 360.000 kinderen naar de jeugdbeweging. De Stichting wil deze kinderen tot elke prijs beschermen tegen brand en brandwonden.
  • Met andere brandweerzones werden eerste testen gedaan met het “face to face” programma, waarbij risicogebieden op een directe manier werden aangepakt: sensibiliseringsavonden, brochures en last but not least het aanbrengen van rookmelders in woningen met een hoog risico.
  • Zoals elk jaar werden meer dan 2 miljoen preventieberichten gestuurd naar ons email adressenbestand, met weerklank in de media en feedback van vele lezers.

Door de groei in activiteiten werden voor Vlaanderen en Franstalig België een verantwoordelijke preventie en nazorg aangetrokken, die activiteiten in de beide regio’s moeten coördineren.

De webshop van de Stichting draait ongeveer break even. Teneinde zoveel mogelijk mensen de kans te geven hoogwaardig materiaal aan een haalbare prijs aan te schaffen, maakt de webshop niet veel winst. Voor de brandweer worden (in het kader van hun preventieprojecten) speciale prijzen gehanteerd. De webshop is dus eerder een dienstverlening in het kader van onze preventieopdracht, dan wel een commerciële activiteit met winstoogmerk.


De Stichting Brandwonden heeft de gedragscode van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) onderschreven.