• nationale loterij
 • mediatheek

Laat kinderen niet in uw kookpotten kijken!

 • zet kookpotten zoveel mogelijk achteraan op het vuur
 • draai de stelen naar binnen
 • plaats een fornuishekje hou stoelen en krukjes uit de buurt
 
Elk jaar sterven in Belgiė ongeveer 30 tot 50 mensen door CO-vergiftiging en worden 1.000 slachtoffers in het ziekenhuis opgenomen na koolstofmonoxide-vergiftiging.
 
Oorzaken
 • Slechte verluchting (ook in nieuwe huizen: te sterk geļsoleerd): tekort aan verse lucht zorgt voor CO-vorming bij het gebruik van een bijkomend verwarmingstoestel.
 •  
 • Oudere waterverwarmers en gasgeisers zijn over het algemeen minder veilig dan nieuwe.
 •  
 • De schoorsteen is niet aangepast aan krachtige, nieuwe toestellen of is slecht onderhouden.
 •  
 • Tussen november en april gebeuren de meeste ongevallen door CO-vergiftiging. Bij sommige weersomstandigheden worden verbrandingsgassen niet zo goed afgevoerd of is er minder verluchting mogelijk.
 •  
 • Oneigenlijk of verkeerd gebruik van toestellen of de verluchtingskanalen afdichten.
Voorkomen
 • Verluchting: elke kamer waar een bijkomend verwarmingstoestel (open vlam) functioneert, moet goed worden verlucht.
 •  
 • Laat verwarmingstoestellen en gasgeisers steeds door een erkend installateur aansluiten. Laat ze geregeld nakijken.
 •  
 • Laat jaarlijks de schoorsteen nakijken door een erkend schoorsteenveger.
 • Alle toestellen moeten aangesloten worden op een schouw of moeten een rechtstreekse afvoer naar buiten hebben.
 •  
 • Meerdere apparaten mogen niet op dezelfde schouw worden aangesloten.
 •  
 • Slaap nooit in een kamer waarin een gasgeiser brandt of waarin een verplaatsbaar verwarmingstoestel brandt op gas of petroleum.
 •  
 • In de badkamer waar een gasgeiser of een verwarmingstoestel staat, is een rooster van minimum 150 cm² (vb 10cm op 15 cm) onderaan in de deur en bovenaan in de muur wettelijk verplicht.
 •  
 • Waak erover dat de schouw goed trekt. Indien gas en verbranding niet kunnen ontsnappen, zal de CO terug de kamer worden ingestuurd.
 
Symptomen
 
 
Vermoedt u een CO-probleem?
 
Verlucht onmiddellijk de woning.
Bij dringende gevallen bel 112.
Bij niet dringende vragen, neem contact met een erkend installateur.
 
Reageren
 • Let eerst op uw eigen veiligheid!
 • Open eerst ramen en deuren
 • Schakel het toestel uit (gasgeiser, verwarmingstoestel)
 • Is de persoon bewusteloos? Bel onmiddellijk 112 en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.
  • Breng hem uit de kamer.
  • Begin de reanimatie indien het slachtoffer niet ademt.
  • Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging.
 
Plaats een CO-melder
 
 • Bij verwarming door gas, kolen, hout of boiler.
 • Plaats tenminste één koolmonoxidemelder in de buurt van of in elke afzonderlijke slaapruimte.
 •  
 • Voor extra bescherming kunt u een koolmonoxidemelder plaatsen op minstens 5 tot 6 meter afstand van boilers of hittebronnen die brandstof verbruiken.
 •  
 • Plaats koolmonoxidemelders in vochtige ruimtes zoals badkamers en douchecellen wanneer er een risicoverwarming aanwezig is.
 •  
 • In een huis met twee verdiepingen installeert u een koolmonoxidemelder op elke verdieping. Als u een kelder heeft, installeer de koolmonoxidemelder dan bovenaan de keldertrap.
 •  
 • Plaats een CO-melder op de muur (niet op het plafond), in de woonkamer op zithoogte, in de slaapkamer op slaaphoogte.
 
LET OP! Een CO melder vervangt NOOIT de veiligheidsmaatregelen die u ALTIJD moet nemen om CO-vergiftiging te vermijden.